Κατηγορία: Εγκύκλιοι Λειτουργίας

Εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το 2024-2025

Εγκύκλιος με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες για τη δημιουργία τμημάτων και την εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων το σχολικό έτος 2024-2025.

Κατανομές, οριστικοποίηση και έγκριση ολιγομελών τμημάτων μέσω e-Εγγραφές για το 2024-2025

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για τις κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια, την οριστικοποίηση τμημάτων και την έγκριση ολιγομελών τμημάτων μέσω της εφαρμογής «e-Εγγραφές» για το σχολικό έτος 2024-2025

Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ Φάση υποβολής ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) για το 2024-2025

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ φάση υποβολής των ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2024-2025.

E-Εγγραφές. Αιτήσεις για εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και μετεγγραφή μαθητών/τριών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ για το 2024-2025

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024

Εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι, ή που μετατέθηκαν σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ή βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους με υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr.

Σημαντικές ενέργειες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ενημέρωση του ΠΣ myschool μέχρι 28 Ιουνίου 2024

Εγκύκλιοι με οδηγίες για ενέργειες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος myschool από τις σχολικές μονάδες ΓΕΛ (τελική επίδοση, απολυτήρια) και ΕΠΑΛ (τελική επίδοση, απολυτήρια, πτυχία) μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τα μέτρα προστασίας των μαθητών και μαθητριών από τον καύσωνα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αναλυτικές οδηγίες και απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των συνεπειών από την ένταση της ζέστης, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περιοχής.

Εγκύκλιος Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου Γυμνασίων και Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το 2024-2025.

ΦΕΚ 2988/2024. Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2988 τ.Β’ (28-5-2024) ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων που αναφύονται κατά την ψηφιακή τήρηση του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Νέα λειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος myschool για την ηλεκτρονική ενημέρωση για τη βαθμολογία μαθητών/τριών μέσω e-Parents

O/H Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας καλείται, αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση και ο έλεγχος της βαθμολογίας του μαθητικού δυναμικού, να οριστικοποιήσει τα δεδομένα, επιλέγοντας στην αρχική οθόνη το κουμπί «Οριστικοποίηση Βαθμολογίας»