ΦΕΚ 2176/2024. Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2176 τ.Β’ (8/4/2024) η απόφαση με θέμα: «Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού».

Δείτε το ΦΕΚ