ΦΕΚ 2177/2024. Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2177 τ.Β’ (8/4/2024) η απόφαση με θέμα: «Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού».

Δείτε το ΦΕΚ