Κατηγορία: ΚΠγ

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Περιόδου 2022 Β’

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το ΚΠΓ Περιόδου 2022 Β’, από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Το υγειονομικό πρωτόκολλο για τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ Β’ εξεταστικής περιόδου 2022.

Εξεταστικά Κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 (τροποποίηση)

Τα Εξεταστικά Κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ εξεταστικής περιόδου 2022

Ημερομηνίες, χρονοδιάγραμμα, δικαιολογητικά, περιοχές εξέτασης για τις εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου 2022 Β’. Αιτήσεις από την Τετάρτη 12/10/2022 έως και την Τετάρτη 19/10/2022 και ώρα 23.59.

Αποτελέσματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α’ Περιόδου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

ΚΠΓ Α’ Περιόδου 2022. Το υγειονομικό πρωτόκολλο

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ της Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 το Σάββατο 28/5/2022 και την Κυριακή 29/5/2022, θα ισχύσουν τα μέτρα όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 2369 τ.Β΄ (14-5-2022).

Εξεταστικά Κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α’ περιόδου 2022

ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) εξεταστικής περιόδου 2022 Α’ και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

Αιτήσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α’ εξεταστικής περιόδου 2022.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022. Εξετάσεις το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2022. Αιτήσεις ηλεκτρονικά από την Τρίτη 12/4/2022 μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη 19/4/2022 και ώρα 23.59.

Αποτελέσματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021 Β’

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021 Β’, στην ιστοσελίδα:  https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Παραλαβή των Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2021Α

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου 2021A, που είχαν υποβάλει την αίτηση τους στη Δ.Δ.Ε....