Κατηγορία: ΚΠγ

Αποτελέσματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α’ Περιόδου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

ΚΠΓ Α’ Περιόδου 2022. Το υγειονομικό πρωτόκολλο

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ της Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 το Σάββατο 28/5/2022 και την Κυριακή 29/5/2022, θα ισχύσουν τα μέτρα όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 2369 τ.Β΄ (14-5-2022).

Εξεταστικά Κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α’ περιόδου 2022

ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) εξεταστικής περιόδου 2022 Α’ και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

Αιτήσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Α’ εξεταστικής περιόδου 2022.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022. Εξετάσεις το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2022. Αιτήσεις ηλεκτρονικά από την Τρίτη 12/4/2022 μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη 19/4/2022 και ώρα 23.59.

Αποτελέσματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021 Β’

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021 Β’, στην ιστοσελίδα:  https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Παραλαβή των Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2021Α

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου 2021A, που είχαν υποβάλει την αίτηση τους στη Δ.Δ.Ε....

Έκτακτα μέτρα προστασίας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ Β’ εξεταστικής περιόδου 2021

Το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύσει κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021 και τα έντυπα που θα πρέπει να προσκομίζουν οι υποψήφοι/ες.

Τα Εξεταστικά Κέντρα για το ΚΠγ Περιόδου Δεκεμβρίου 2021

Η με αρ. πρωτ. 153844/A5/26-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΨ546ΜΤΛΗ-ΙΜ7) απόφαση, με θέμα: «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β».

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας B’ εξεταστικής περιόδου 2021

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021. Αιτήσεις ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23.59.

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α΄εξεταστικής περιόδου 2021

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 05 Ιουνίου 2021 και την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021 για όλες οι εξεταζόμενες γλώσσες και όλα τα εξεταζόμενα επίπεδα σύμφωνα με το πρόγραμμα.