Ημερήσιο αρχείο: 10 Απριλίου, 2024

Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή. Διαδικασία καταχώρισης στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου

Αναλυτικές οδηγίες προς Διευθυντές/ντριες – Προϊστάμενους σχολικών μονάδων για να καταχωρίσουν στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου https://stop-bullying.gov.gr/admin τα ονοματεπώνυμα των μελών αποδεκτών αναφορών.

Εγγραφές μαθητών/τριών. Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-Εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

Εγγραφές μαθητών/τριών στο σχολικό έτος 204-2025. Και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν 2 υπεύθυνες δηλώσεις και να τις καταθέσουν στα Σχολεία έως τις 22/04/2024, με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω Gov.gr.