Ημερήσιο αρχείο: 9 Απριλίου, 2024

Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων και Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων ορίζεται η 29η Μαΐου 2024, και ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) ορίζεται η 17η Μαΐου 2024.

Stop Bullying – Μην ανέχεσαι το bullying. Μίλα. Μπορείς. Καμπάνια του ΥΠΑΙΘΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας

Για να σπάσει ο κύκλος της σχολικής βίας, πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ. Μπες στο https://stop-bullying.gov.gr και κάνε αναφορά. Το σχολείο σου μαζί με μια ομάδα ειδικών θα διαχειριστούν το ζήτημα σου με ασφάλεια, μέχρι να επιλυθεί…

ΦΕΚ 2176/2024. Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2176 τ.Β’ (8/4/2024) η απόφαση με θέμα: «Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού».

ΦΕΚ 2177/2024. Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

Το ΦΕΚ 2177 τ.Β’ (8/4/2024) με τις αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών και ομάδων δράσης για τη διαχείριση, αντιμετώπιση και την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

PISA 2024. Οργάνωση και συντονισμός διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2174 τ.Β’ (8/4/2024) η απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.