Ημερήσιο αρχείο: 11 Απριλίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής σε Ζάλογγο – Νικόπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 16-04-2024 και ώρα 11:00 π. μ.