Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής σε Ζάλογγο – Νικόπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπης μορφής) σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή Ταχυδρομική Εταιρεία στο Διευθυντή του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 16-04-2024 και ώρα 11:00 π. μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στην πρόσκληση του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής