Κατηγορία: Αποσπάσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το σχολικό έτος 2024 – 2025

Αφορά την πρόσθετη διδακτική υποστήριξη των μαθητών της Γ’ τάξης των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης ενισχυτικής διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Αιτήσεις μέχρι και την 10.06.2024 και ώρα 15.00μ.μ.

Εγκύκλιος για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ για το σχολικό έτος 2024-2025

Η εγκύκλιος για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ από 22/04/2024 έως και 01/05/2024

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων

Οι αποσπάσεις αφορούν θέσεις στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής. Αιτήσεις από 08/04/2024 μέχρι 17/04/2024 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ

Η πρόσκληση αφορά τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα. Αιτήσεις από 08/04/2024 έως και 17-04-2024 και ώρα 15:00.

Εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία και φορείς για το διδακτικό έτος 2024-2025

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολεία ή φορείς, γίνονται μέσω του ΟΠΣΥΔ και η προθεσμία υποβολής ορίζεται από από 08-04-2024 μέχρι 17-04-2024 και ώρα 15:00.

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης – απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης – απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και 15/04/2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22/3/2024 έως και 1/4/2024 και ώρα 15:00. Αναλυτικές πληροφορίες.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες εξωτερικού από το σχολικό έτος 2024-2025

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 22-02-2024 μέχρι 08-03-2024 και ώρα Ελλάδας 14:00.

Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Π.Δ.Ε. προκειμένου να οριστούν Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ, από τη Δευτέρα 12-02-2024 μέχρι και την Παρασκευή 16-02-2024 και ώρα: 15:00.

Α’ κύκλος κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Εγκύκλιος

Η με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1289/οικ.1815/26-1-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΔ846ΜΤΛ6-ΥΕΨ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).