Κατηγορία: Αποσπάσεις

Οδηγίες για μετατάξεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016).

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Ενημερωτική εγκύκλιος για εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το 2023-2024, και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18-01-2023 μέχρι 27-01-2023 και ώρα 23:59.

Β’ Κύκλος Κινητικότητας. Δημοσιοποίηση κενών θέσεων και αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη η απόσπαση

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής, μπορεί να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, από τις 5 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2022 (δόθηκε παράταση).

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε δομές φιλοξενίας ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το 2022-2023

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ, από 20-10-2022 μέχρι 25-10-2022 και ώρα: 15:00.

Νέες αποσπάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ

Νέες αποφάσεις (11-10-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το 2022-2023.

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Εγκύκλιος για τον Β’ κύκλο κινητικότητας έτους 2022

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ) ο Β’ κύκλος κινητικότητας 2022 εκκινεί για όλους τους φορείς με την υποβολή αιτημάτων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2022

Νέες αποσπάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ

Νέες αποφάσεις (31-8-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το 2022-2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ

Δείτε το έγγραφο με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020

Εγκύκλιος – πρόσκληση για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ ΕΒΠ σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 26 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.

Πρόσκληση πλήρωσης λειτουργικών κενών στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση ενός (1) διδακτικού έτους

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 17.08.2022 έως και την Κυριακή 21.08.2022 στις 23:59.