Κατηγορία: Αποσπάσεις

Προσκλήσεις για πλήρωση θέσεων και απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσκλήσεις για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών και για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηράκλειο Κρήτης. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 24/6/2022 έως και 1/7/2022 και ώρα 15:00.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2022-2023

Η υπ’ αριθμ. 77677/Γ4/23-6-2022 απόφαση, σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2022-2023

Η απόφαση με θέμα: «Κύρωση των τελικών πινάκων αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σχολικού έτους 2022-2023 και 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο»

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το 2022-2023

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023 (συνεχής ενημέρωση…)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 06/06/2022 και ώρα 13:00 έως τις 20/06/2022 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σ.Δ.Ε.Υ. – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ από 03/06/2022 έως και 10/06/2022

Πρόσκληση για αποσπάσεις στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στη Στατιστική ή στην εξόρυξη δεδομένων σε επίπεδο Μεταπτυχιακού ή εμπειρικής απασχόλησης σε Στατιστικά λογισμικά. Αιτήσεις από 3/6/2022 έως και 15/6/2022 και ώρα 24:00.

Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση ή μετάταξη στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Οι αποφάσεις για αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση ή μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022).

Εγκύκλιος για αποσπάσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ σε φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ) με τις οδηγίες για υποβολή αιτήσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ για απόσπαση σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το 2022-2023. Αιτήσεις από 16/05/2022 μέχρι και 20/05/2022.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή έως τις 20/5/2022 και ώρα 13:00.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση