Κατηγορία: Αποσπάσεις

Προσκλήσεις για τριετείς αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και Ε.Ο.Ε.

Οι προσκλήσεις αφορούν αποσπάσεις από 1/9/2023 μέχρι την 31/8/2026 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Δευτέρα 29/5/2023 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Δευτέρα 12/6/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Υπηρεσιακές μεταβολές στην προεκλογική περίοδο. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές κατά την προεκλογική περίοδο.

Εγκύκλιοι για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ σχολικού έτους 2023-2024

Οι εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2023-2024.

Προσκλήσεις για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Οι προσκλήσεις για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών, α) ως επιστημονικό προσωπικό (από 04/04/2023 μέχρι 18/04/2023 και ώρα 13:00) και β) ως διοικητικό προσωπικό (από 04/04/2023 μέχρι 21/04/2023 και ώρα 13:00).

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ για το 2023-2024

Οι αιτήσεις για αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ κατά το σχολικό έτος 2023-2024, υποβάλλονται από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 20/03/2023 και ώρα 14:00 έως τις 31/03/2023 και ώρα 14:00.

Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν και οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κ.Υ.Τ. Κω, να υποβάλουν αίτηση μέχρι και Παρασκευή 17-03-2023 και ώρα: 15:00.

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το 2023-2024

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από από 10-3-2023 μέχρι 20-3-2023 και ώρα 23:59. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Γυμναστών, ΠΕ60  Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 3/3/2023 έως και 15/3/2023 και ώρα 15:00.