Κατηγορία: Αποσπάσεις

Νέες αποσπάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ

Νέες αποφάσεις (31-8-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το 2022-2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ

Δείτε το έγγραφο με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020

Εγκύκλιος – πρόσκληση για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ ΕΒΠ σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 26 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.

Πρόσκληση πλήρωσης λειτουργικών κενών στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση ενός (1) διδακτικού έτους

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 17.08.2022 έως και την Κυριακή 21.08.2022 στις 23:59.

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 19.08.2022 μέχρι και την Τρίτη 23.08.2022 και ώρα 15:00.

Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ

Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη, το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας.

Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ για το 2022-2023

Ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2022-2023.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Η απόφαση (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου»