Ημερήσιο αρχείο: 8 Απριλίου, 2024

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων

Οι αποσπάσεις αφορούν θέσεις στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με καθήκοντα την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής. Αιτήσεις από 08/04/2024 μέχρι 17/04/2024 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ

Η πρόσκληση αφορά τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα. Αιτήσεις από 08/04/2024 έως και 17-04-2024 και ώρα 15:00.

ΦΕΚ 2095/2024. Τροποποιήσεις στην απόφαση που αφορά στα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2095 τ.Β’ (7/4/2024) απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης, που αφορά τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ. για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2024-2025

Το ΦΕΚ 2141 τ.Β’ 7/4/2024, με τον καθορισμό των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2024 – 2025

ΦΕΚ 2086/2024. Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024

Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων η 29η Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη για τα Γυμνάσια, και η 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή, για τα Λύκεια.