Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ. για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2024-2025

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2141 τ.Β’ 7/4/2024, η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2024 – 2025».

Προσοχή! Αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025!

Δείτε το ΦΕΚ