ΦΕΚ 2095/2024. Τροποποιήσεις στην απόφαση που αφορά στα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2095 τ.Β’ (7/4/2024) απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης σχετικά με Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά, τα εξεταστικά κέντρα, τις επιτροπές, κλπ.

Δείτε τη νέα απόφαση


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: