Κατηγορία: Διορισμοί

Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 30 εκπαιδευτικών ΤΕ16, διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Οι διοριζόμενοι/ες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 18 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023.

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ

Η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας. Όσοι και όσες αποδεδειγμένα αδυνατούν να μετακινηθούν στην περιοχή διορισμού, οφείλουν να παρουσιαστούν σε Δ/νση Εκπ/σης, πλησίον του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίασή τους για ορκομωσία και ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ. Τα ΦΕΚ με τα ονόματα

Οι διοριζόμενοι/ες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

Μόνιμοι διορισμοί 30 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Μόνιμοι διορισμοί 30 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ. ΑΣΕΠ 11/5-5-2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής απόφασης – πρόσκλησης.

Διορισμοί 250 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ο πίνακας με τα ονόματα 250 εκπαιδευτικών, που διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Διορισμοί 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε κενές οργανικές θέσεις στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Ο πίνακας με τα ονόματα των 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, που διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

ΦΕΚ 16 ΑΣΕΠ 2023. Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022)

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr), από την Τρίτη 25 έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

ΦΕΚ 15 ΑΣΕΠ 2023. Πρόσκληση ΕΕΠ κλάδων ΠΕ 23 και ΠΕ 30 για μόνιμο διορισμό σε ΣΔΕΥ και ΚΕΔΑΣΥ (Προκήρυξη 2ΕΑ/2022)

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr), από την Τρίτη 25 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για την προκήρυξη 2ΕΑ/2022

Οι πίνακες αφορούν τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 στο πλαίσιο της 2ΕΑ/2022 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.