Κατηγορία: Διορισμοί

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό

Οι αιτήσεις-δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr) από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1, τεύχος ΑΣΕΠ, με την πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Διορισμοί 192 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων ΤΕ και ΔΕ

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021. 

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Δελτίο τύπου – Ανακοίνωση Υ.ΠΑΙ.Θ. για διορισμό εκπαιδευτικών

Διευκρινιστικές οδηγίες για τις ημερομηνίες παρουσίασης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Τα έντυπα διακιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίασή τους.

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ του ΑΣΕΠ (Γ ́ 1588/14- 07-2021, Γ ́ 1653/23-7-2021)

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αιτήσεις από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021)

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση