Κατηγορία: Διορισμοί

Μόνιμοι διορισμοί 35 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Μόνιμοι διορισμοί 35 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ05, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α’ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α’ 91).

ΦΕΚ 12 ΑΣΕΠ/2023. Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ 05) για μόνιμο διορισμό

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 12/2023 ΑΣΕΠ, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ05, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση περιοχών από την Παρασκευή 26 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

3449 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση

Οι πίνακες με τα ονόματα 3449 νέων μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (1644 στην Πρωτοβάθμια, 1744 στην Δευτεροβάθμια και 61 στα Μουσικά Σχολεία)

ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Βαθμολογίες και πίνακες επιτυχόντων

Πίνακες βαθμολογίας υποψηφίων ΠΕ και ΤΕ που έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (Προκήρυξη 2Γ/2022 – ΦΕΚ 75 τ. ΑΣΕΠ/21.11.2022), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Διαθεσιμότητα προεπισκόπησης των προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διορισμών – Προσλήψεων του ΥΠΑΙΘ, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί – χρήστες του ΟΠΣΥΔ έχουν εκ νέου πρόσβαση στις καρτέλες του προσωπικού τους φακέλου, για την προεπισκόπηση των στοιχείων τους.

ΦΕΚ 11 τ. ΑΣΕΠ/2023. Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης / μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr), από τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

ΦΕΚ 2705/2023. Κατανομή κενών θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό

Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α’). Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)

Με το Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α’) ορίζονται για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα οι κλάδοι, οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους.

Η Προκήρυξη 2Γ/2022 για τον Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Στο ΦΕΚ 75/2022 οι αναλυτικές οδηγίες

Το ΦΕΚ 75 τεύχος ΑΣΕΠ (21/11/2022) με την προκήρυξη 2Γ/2022 για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 2 μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου 2022. Δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες για την ύλη και τη βαθμολόγηση.

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 διοριζόμενων σε κενές οργανικές θέσεις Μουσικών Σχολείων

Οι διοριζόμενοι/ες καλούνται να παρουσιαστούν στις οικίες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.