ΦΕΚ 2232/2024. Τροποποίηση απόφασης για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων που υπάγονται σε Ειδικές Κατηγορίες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2232 τ.Β’ (12/4/2024) η υπ’αριθμ. Φ.153/38054/Α5 απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272)».

Δείτε το ΦΕΚ 2232 Β’ (12.04.2024) με τις αλλαγές

Δείτε το αρχικό ΦΕΚ 272 Β’ (01.03.2007)


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: