Έντυπα Αδειών

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμα έντυπα που αφορούν τις άδειες των εκπαιδευτικών. Παρακαλείσθε, όπως χρησιμοποιείτε τα έντυπα με την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία σε όλα τα έντυπα της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας και να μην παρατηρούνται προβλήματα στοίχισης ή και έλλειψης χώρου κατά τη σύνταξη του εγγράφου.

Όλα τα έντυπα (αιτήσεις και αποφάσεις) είναι έτοιμα προς χρήση και έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα, τα πεδία που πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.

Ευχαριστούμε πολύ τους/τις Διευθυντές/τριες και εκπαιδευτικούς των Σχολείων μας για τις επισημάνσεις τους. Έγιναν διορθώσεις σε έντυπα αποφάσεων που εκ παραδρομής είχαν λάθος στον τίτλο του Υπουργείου. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε λάθος ή κάποια άλλη παράλειψη, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να προβούμε στην άμεση διόρθωση.

Τελευταίες Ενημερώσεις:

  • 06/10/2022: Προσθήκη εντύπων χορήγησης Ειδικής άδειας νοσήματος
  • 08/02/2022: Προσθήκη απόφασης χορήγησης Ειδικής Άδειας Πατρότητας (14 ημερών)
  • 18/01/2022: Διορθώσεις στα έντυπα για την Ειδική άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
  • 11/01/2022: Έντυπα για αναρρωτική άδεια Ειδικού Σκοπού Λόγω Covid-19
  • 14/12/2021: Έντυπα  για Ειδική άδεια εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω

Σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεστε την επικαιροποιημένη νομοθεσία, για κάθε τύπο άδειας, για:

και το σύντομο οδηγό για τη διαδικασία χορήγησης αδειών.


ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

Επιλέξτε το έγγραφο που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα:

1. Κανονική Άδεια


2. Αναρρωτική Άδεια

Νέο! Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω Covid-19 – (Ιανουάριος 2022)

Ειδική άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

Ειδική άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ειδική άδεια εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω


3. Άδεια Ασθενείας Τέκνου


4. Άδεια Διευκόλυνσης για παρακολούθηση Σχολικής Επίδοσης Ανηλίκων Τέκνων


5. Ειδική Άδεια Αιμοδοσίας


6. Ειδική Άδεια (γέννησης τέκνου, πατρότητας, γάμου, θανάτου, νοσήματος, αναπηρίας, γονέα τέκνου με Δ.Α.Δ., για συμμετοχή σε δίκη, άσκησης εκλογικού δικαιώματος)

Ειδική άδεια νοσήματος (ιδίου – συζύγου – τέκνου)


7. Άδεια Εξετάσεων ή για Επιμορφωτικούς Επιστημονικούς Λόγους


8. Λοιπά έντυπα αιτήσεων:


9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986


10. Άδειες εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2018, θα πρέπει σε όλα τα έγγραφα ΕΣΠΑ, να υπάρχει το λογότυπο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογότυπο (σε υψηλή ανάλυση 1567χ199 και σε χαμηλότερη ανάλυση 800χ102)

Οπότε για εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ θα πρέπει η αίτηση, το διαβιβαστικό του σχολείου και η απόφαση χορήγησης να έχουν υποχρεωτικά και το νέο λογότυπο.