ΠΔ 77/2023. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 130 τ.Α’ (27-6-2023) το Π.Δ. υπ’ αριθμ.77 με θέμα «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

Στο άρθρο 1 μετονομάζεται το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δείτε το ΠΔ με τις μετονομασίες και τις μεταφορές αρμοδιοτήτων


Σας ενημερώνουμε επίσης πως έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αλλαγής των λογοτύπων στα έγγραφα του ιστοτόπου της ΔΔΕ Λευκάδας, ώστε πλέον να αναγράφεται η νέα ονομασία.