Ημερήσιο αρχείο: 26 Ιουνίου, 2023

Πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων)

Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΧΠ346ΜΤΛΗ-5ΛΩ) Συμβούλων Εκπαίδευσης, Διευθυντών/τριών και εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία, για πλήρωση των κενών θέσεων μελών στις Π.Ε.Π.Π.Σ. Αιτήσεις από Δευτέρα 26/6/2023 έως τη Δευτέρα 3/7/2023 και ώρα 15:00.