Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2023

Έναρξη αιτήσεων επιλογής στα 125 ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

ΦΕΚ 4768/2023. Τροποποίηση στις αναθέσεις του μαθήματος της Χημείας Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου από το 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4768 τ.Β’ (27-7-2023) η απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/3.7.2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737)

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 31 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 έως και τις 9 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4768 τ.Β’ (27/7/2023) η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης ΓΕΛ για το 2024.

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας για την ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη για την ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2023.

Οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ΔΙΕΚ με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ΔΙΕΚ για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023. Συγκριτικά με το 2022 και στατιστικά στοιχεία.

Ανακοίνωση των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023. Δείτε τα αποτελέσματα.

Εγκύκλιος με οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024

Για το τρέχον σχολικό έτος θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ. ) Ι και ΙΙ ΖΕΠ. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών με τον οποίο δημιουργούνται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ ΖΕΠ είναι 7 και ο μεγαλύτερος αριθμός 17.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5 – 20/2/2023 τεύχος ΑΣΕΠ)

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 26 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 έως και τις 4 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Εγκύκλιος σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό, δεν δύνανται να συμμετέχουν στο έργο της εκτέλεσης σχολικών εκδρομών.