Ημερήσιο αρχείο: 18 Ιουλίου, 2023

Έλληνες του Εξωτερικού. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2023

Κατηγορίες, δικαιολογητικά και οδηγίες υποβολής για αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και για το μηχανογραφικό δελτίο Ελλήνων του Εξωτερικού. Προθεσμία από Τετάρτη 19/7/2023 μέχρι και Τετάρτη 26/7/2023.

Ετήσιο Πανελλαδικό Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας 2023

Το Ετήσιο Πανελλαδικό Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας με θέμα «Το υλικό και το άυλο στην τέχνη και στην εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας από 6/9 μέχρι και 9/9/2023.

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Ιονίων Νήσων για το 2023-2024

Ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την Τετάρτη 19-7-2023 και ώρα 00:01 μέχρι την Παρασκευή 21-7-2023 και ώρα 15:00.