Ημερήσιο αρχείο: 7 Ιουλίου, 2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το 2023-2024

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τα ονόματα Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται σε Φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και ο πίνακας απορριπτέων για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2022

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Β’ και επικουρικός Ε.Α.Ε.) καθώς και ο πίνακας απορριπτέων της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 18/18.4.2022/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και ο πίνακας απορριπτέων για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2022

Εκδόθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Γ1′) καθώς και ο πίνακας απορριπτέων της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 24/21.04.2022 & 27/3.5.2022, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)

Πανελλαδικές 2023. Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι – ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Ενστόλων

Υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Μηχανογραφικό Δελτίο και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο 2023. Έναρξη υποβολής

Η υποβολή για το Μηχανογραφικό Δελτίο και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο έτους 2023 ξεκινά από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και λήγει την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023.