Ημερήσιο αρχείο: 5 Ιουλίου, 2023

ΦΕΚ 4303/2023. Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά «Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.».

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και τα στατιστικά για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Ανακοίνωση βαθμολογίας ειδικών μαθημάτων την Πέμπτη 6/7/2023 στις 10:00 π.μ.. Αφορά τα ειδικά μαθήματα, τα μουσικά μαθήματα και τους βαθμούς επίδοσης στα αγωνίσματα των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ. Δείτε τη βαθμολογία και τα στατιστικά.