Ημερήσιο αρχείο: 28 Ιουλίου, 2023

Έναρξη αιτήσεων επιλογής στα 125 ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

ΦΕΚ 4768/2023. Τροποποίηση στις αναθέσεις του μαθήματος της Χημείας Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου από το 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4768 τ.Β’ (27-7-2023) η απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/3.7.2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737)

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 31 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 έως και τις 9 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4768 τ.Β’ (27/7/2023) η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης ΓΕΛ για το 2024.