Ημερήσιο αρχείο: 12 Ιουλίου, 2023

Βεβαίωση Συμμετοχής για όσους/όσες συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και εκδίδεται από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση – Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ανακοίνωση δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το 2023-2024

Αναρτώνται σταδιακά οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία, ανά Περιφέρεια. Ενστάσεις μέχρι και την Παρασκευή 14/7/2023, ώρα 23:59.

Σχετικά με τη χρήση σφραγίδας κατά την έκδοση εγγράφων από σχολικές μονάδες μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2023

Πάσης φύσεως έγγραφα που εκδίδονται από ΠΔΕ, ΔΔΕ, σχολικές μονάδες, ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να σφραγίζονται με την παλαιά σφραγίδα μέχρι και τη 10η Σεπτεμβρίου του 2023.