Ημερήσιο αρχείο: 3 Ιουλίου, 2023

Ενημέρωση του Υπουργείου σχετικά με το λογότυπο στους Απολυτήριους τίτλους Δ/βάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2022-2033

Οι απολυτήριοι τίτλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 θα εκδοθούν με το παλαιό λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα σφραγίζονται με την παλαιά σφραγίδα.