Ημερήσιο αρχείο: 13 Ιουλίου, 2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανακοινώθηκαν νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2023-2024.

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης, για το 2023-2024

Νέες υπουργικές αποφάσεις ανανέωσης αποσπάσεων και νέων αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης, για το 2023-2024.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) για το σχολικό έτος 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες), ανακοινωθήκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για το σχολικό έτος 2023-2024.