Ημερήσιο αρχείο: 25 Ιουλίου, 2023

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5 – 20/2/2023 τεύχος ΑΣΕΠ)

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 26 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 έως και τις 4 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Εγκύκλιος σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό, δεν δύνανται να συμμετέχουν στο έργο της εκτέλεσης σχολικών εκδρομών.