Κατηγορία: Τοποθετήσεις

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Λευκάδας

Υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση προτίμησής για τοποθέτηση ή συμπλήρωση ωραρίου σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025, μέχρι και την Παρασκευή 16.08.2024.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ανακοίνωση τοποθετήσεων σε οργανικά κενά και προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν τοποθετήσεις, επανεξετάζονται από το ίδιο Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων τη Δευτέρα 03.06.2024. Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 31.05.2024

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά και πρόσκληση για κάλυψη εναπομείναντων κενών

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας σε οργανικά κενά. Αιτήσεις για την κάλυψη των οργανικών κενών που απομένουν, εντός πέντε (05) ημερών ήτοι έως και τη Δευτέρα 27.05.2024 και ώρα 15:00.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ρύθμιση Υπεραριθμιών – Αναμορφωμένοι Πίνακες – Πρόσκληση για κάλυψη οργανικών κενών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν έντυπη δήλωση για κάλυψη των οργανικών κενών όπως αυτά αποτυπώνονται στους αναμορφωμένους πίνακες από την Τρίτη 14.05.2024 μέχρι και τη Δευτέρα 20.05.2024 και ώρα 15:00.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση για δηλώσεις ρύθμισης υπεραριθμίας

Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους υφίστανται οργανικά κενά να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και τη Μ. Τετάρτη 01/05/2024.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη διαδικασία των Υπηρεσιακών Μεταβολών: Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων, τοποθετήσεις (οριστικές και βελτιώσεις) εκπαιδευτικών.

ΠΥΣΔΕ Λευκάδας. Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών

Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, καλούνται να δηλώσουν προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, μέχρι και την Τετάρτη 17.04.2024

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης σχολικού έτους 2023-2024

Από Τρίτη 21.11.2023 μέχρι και Παρασκευή 24.11.2023 υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να ακολουθήσει διόρθωση των αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Η απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 με μονοετή θητεία, ήτοι από 01-09-2023 μέχρι 31-08-2024.

Αποσπάσεις – διαθέσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Η με αρ. πρωτ. 2285/29-8-2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΛΒΟ46ΝΚΠΔ-Τ2Θ) απόφαση με αποσπάσεις – διαθέσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Λευκάδας για το 2023-2024.