Κατηγορία: Θέσεις Ευθύνης – Στελέχωση

Προκήρυξη για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αλλαγή στις ημερομηνίες υποβολής.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 4-1-2022 έως 24-1-2022 και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις – δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 3/1/2022 έως 14/1/2022 και ώρα 14:00.

Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Κριτήρια επιλογής υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας υπευθύνων σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Το άρθρο 126 του ΦΕΚ με τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το 2021-2022, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

ΦΕΚ 5833/2021. Διαδικασίες για επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αιτήσεις, Δικαιολογητικά και αναλυτικές διαδικασίες, στο ΦΕΚ 5833 τ.Β’ (14-12-2021), σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 5253 τ.Β΄/2021. Επιλογή Υπευθύνων Π.Δ.Ε. και Δ.Δ.Ε για τη Μαθητεία

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία.

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής

Δείτε τις εγκυκλίους για την επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.), και Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) για το 2021-2022.

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Η προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Σ.Ε.Ε. και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Σ.Ε.Ε. και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων.

Πρόσκληση για ορισμό επιπλέον μελών στα διευρυμένα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Δ/νσεων Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, ως Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα διευρυμένα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Δ/νσεων Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, ως Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση