Κατηγορία: Θέσεις Ευθύνης – Στελέχωση

Τοποθέτηση Διευθύντριας στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Λευκάδας

Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή/τριας του 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την δήλωση τοποθέτησης έως την Παρασκευή 21.04.2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε κενή θέση Διευθυντή/τριας Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης τοποθέτησης έως και την Παρασκευή 21.04.2023 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Δείτε την απόφαση της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις Διευθυντών/τριών για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της.

ΦΕΚ 91 Α/2023. Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Στο άρθρο 100 του νόμου 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91), ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης.

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ρύθμιση για τους/τις υποψηφίους/ες Διευθυντές/τριες που δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην πλατφόρμα.

Συμπληρωματική προκήρυξη για Υποδιευθυντές Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ)

Αιτήσεις υποψηφιότητας και δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά από 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μέχρι και 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών και την προϋπόθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί.

Οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και οι επικουρικοί πίνακες επιλογής σε όσες περιοχές προκύπτουν. (ΑΔΑ: 90ΩΑ46ΜΤΛΗ-3ΕΘ)

Κύρωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λευκάδας (ανακοινοποίηση) και πρόσκληση για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης

Ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Λευκάδας. Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων από Μ.Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 08:00 μέχρι Μ.Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.