Κατηγορία: Θέσεις Ευθύνης – Στελέχωση

Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Οι οριστικοί πίνακες προέκυψαν έπειτα από τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων και την εξέτασή τους από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής.

Ενεργοποίηση δυνατότητας επισύναψης εγγράφων στις ενστάσεις των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Όσοι από τους υποψηφίους προσπάθησαν να στείλουν τα έγγραφα με οποιοδήποτε τρόπο οπουδήποτε, θα πρέπει να τα επισυνάψουν στην ένστασή τους, κάνοντας άρση και υποβολή εκ νέου της ένστασής τους στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Για τους προσωρινούς πίνακες ορίζεται περίοδος υποβολής ενστάσεων από 18.01.2023 έως και 20.01.2023, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής των αιτήσεων.

ΦΕΚ 65/2023. Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι σχολικές μονάδες που θα έχουν στην ευθύνη τους

Το ΦΕΚ 65 τ.Β’ (12-1-2023) με την κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Νέα εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ήταν η 9η Ιανουαρίου 2023, δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί που αποχωρούν αυτοδίκαια από την Υπηρεσία έως και την 9η Ιανουαρίου 2024.

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων και για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Την παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων και για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, αποφάσισε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9/1/2023 και ώρα 16:00.

Τροποποίηση Προκήρυξης για επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Συμπληρωματικές Οδηγίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης

Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00. Αντίστοιχη επισήμανση αναγράφεται πλέον και στη σελίδα εισόδου του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων μαζί με σχετικές οδηγίες.

ΦΕΚ 6711/2022. Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 6711 τ.Β’ (23-12-2022) τροποποιήθηκε ο αριθμός των ημερών προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τις 20 στις 32 ημέρες. Νέα προθεσμία υποβολής η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.

Νέα εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις για μέλη ΕΕΠ που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οργανική θέση σε αδιαβάθμητο φορέα εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις, για επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων, σχετικά με τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικών (άδειες), που προσμετρώνται στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων.