Κατηγορία: Θέσεις Ευθύνης – Στελέχωση

Σχολικοί Σύμβουλοι. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης. Ενστάσεις από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιονίων Νήσων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας οχτώ (08) ημερολογιακών ημερών, από την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022 έως την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 23:59.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα ΔΙΕΚ

Η θητεία των Διευθυντών/ντριών ΔΙΕΚ είναι τριετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2025.

ΦΕΚ 150 τ.Α’/2022, άρθρο 190. Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊστάμενων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων.

Παράταση άσκησης καθηκόντων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Θέματα παράτασης άσκησης καθηκόντων και αναπλήρωσης διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. στο άρθρο 373 του νέου νόμου 4957/2022.

Επιμορφωτική Διημερίδα για τους/τις νέους/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης

Η επιμορφωτική διημερίδα συνδιοργανώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., το Ι.Ε.Π. και το Ε.Κ.Δ.Α.Α. και θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Ιουλίου 2022 μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex.

Τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας τοποθετήθηκε ο κ. Γκουντούλας Κωνσταντίνος (ΠΕ 04.05). Ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 19 έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022.

Διευθυντές Εκπαίδευσης. Κύρωση τελικών αξιολογικών πινάκων και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους, από την Τετάρτη 6-7-2022 μέχρι την Πέμπτη 7-7-2022 και ώρα 23:59.

Αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Η Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ) για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ και το ΦΕΚ 3199/2022 με τα κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.