Κατηγορία: ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπενθύμιση διατάξεων για προγραμματισμό χορήγησης μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών για το 2023-2024

Οι σχετικές αιτήσεις μακροχρόνιων αδειών, πλέον των είκοσι (20) ημερών, που αφορούν σε χρονικό διάστημα εντός του σχολικού έτους 2023-2024, υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2023.

ΦΕΚ 2705/2023. Κατανομή κενών θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό

Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Νέες οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ

Νέα εγκύκλιο με οδηγίες για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ, κατόπιν των νέων τοποθετήσεων σχολικών συμβούλων.

Εγκύκλιοι για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ σχολικού έτους 2023-2024

Οι εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2023-2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους για το 2023-2024

Η πρόσκληση αφορά μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 29-03-2023 έως και 11-04-2023.

2η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για το 2022-2023 (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Αιτήσεις μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) από την Παρασκευή 17 έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023. Οι μετατιθέμενοι αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Νέο χρονοδιάγραμμα και οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Όπου ήδη έχουν τοποθετηθεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, μέχρι 06/03/2023 θα καταρτιστούν πίνακες με τα ζευγάρια αξιολογητή – αξιολογούμενου. Μέχρι 20/03/2023 θα εκκινήσει η διαδικασία παρατήρησης της πρώτης διδασκαλίας.

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2022-2023 (21 Φεβρουαρίου 2022)

Νέες προσλήψεις 1.464 εκπαιδευτικών και 484 μελών ΕΕΠ ΕΒΠ ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2022-2023. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2/3/2023.

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΒΠ εγγεγραμμένων στον οριστικό πίνακα του ΑΣΕΠ για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Τετάρτη 15/2/2023, ώρα 10.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 20/2/2023, ώρα 10.00 π.μ..