Κατηγορία: ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σ.Δ.Ε.Υ. – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ από 03/06/2022 έως και 10/06/2022

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΕΠ ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και ΚΕΔΑΣΥ

Οι αιτήσεις για μετάταξη πραγματοποιούνται από 17/5/2022 έως και 26/5/2022 σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται στην πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2)

Εγκύκλιος για αποσπάσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ σε φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ) με τις οδηγίες για υποβολή αιτήσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ για απόσπαση σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το 2022-2023. Αιτήσεις από 16/05/2022 μέχρι και 20/05/2022.

Εγκύκλιος για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 του ΦΕΚ 82 Α’ (20-4-2022) σχετικά με τον προγραμματισμό και τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΒΠ και ΕΕΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

ΦΕΚ 23 και ΦΕΚ 24 ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 για κατάταξη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ στα ΦΕΚ 23 και ΦΕΚ 24 (21-4-2022) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

ΦΕΚ 82 τ.Α’ 2022. Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Το άρθρο 125 του ΦΕΚ 82 τ.Α’ 2022 με θέμα: Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι πίνακες με τις μεταθέσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2021-2022

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ του σχολικού έτους 2021-2022.

Ρυθμίσεις για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Το ΦΕΚ 1507 τ.Β’ (30-3-2022) με την απόφαση (ΑΔΑ: 93ΚΥ46ΜΤΛΗ-ΣΟΜ) για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Λευκάδας

Οι πίνακες με τις αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ όπως υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Λευκάδας. Ενστάσεις, υποβάλλονται από τις 14-03-2022 έως και τις 17-03-2022.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση