Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή. Διαδικασία καταχώρισης στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 24073/ΓΔ4/06-03-2024 εγκύκλιου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), «Ορισμός αποδεκτών αναφορών και μελών ομάδων δράσης» καλούνται τόσο οι Διευθυντές/ντριες – Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να καταχωρίσουν στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου https://stop-bullying.gov.gr/admin τα ονοματεπώνυμα των μελών αποδεκτών αναφορών.

Οι Διευθυντές/ντριες – Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή μόνο με τον επίσημο λογαριασμό της σχολικής μονάδας τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). Αφού μεταβούν στη φόρμα αναζήτησης δηλώνουν τον εαυτό τους μαζί με τον έτερο εκπαιδευτικό/σύμβουλο σχολικής ζωής ως υπεύθυνους αποδέκτες αναφορών. Η αναζήτηση γίνεται από το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική μονάδα και με βάση τον αριθμό μητρώου τους αν είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ή τον Α.Φ.Μ. τους αν είναι αναπληρωτές/τριες ή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Μετά τη σύνδεση στην εφαρμογή μπορείτε να μεταβείτε στα εγχειρίδια χρήσης που είναι αναρτημένα στον οικείο τόπο.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. που θα οριστούν στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου συνδέονται στην εφαρμογή διαχείρισης αναφορών https://stop-bullying.gov.gr/investigate με τους προσωπικούς λογαριασμούς που διαθέτουν στο Π.Σ.Δ., προκειμένου να διαχειριστούν αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Δείτε το έγγραφο


Χρήσιμα:

«Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή» Ορισμός αποδεκτών αναφορών και μελών ομάδων δράσης


Νόμος 5029/2023. Στο ΦΕΚ 55 τ.Α’ οι ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία


Συνεχής ενημέρωση για την Πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας:

Πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Νομοθεσία, Δράσεις και Εκπαιδευτικό Υλικό