Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Νέο έγγραφο με διευκρινίσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα που αναφύονται όσον αφορά στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, απέστειλε το ΥΠΑΙΘΑ. Οι διευκρινίσεις αφορούν:

  1. Αξιολόγηση έργου δόκιμων εκπαιδευτικών – μελών Ε.Ε.Π. που έγιναν Διευθυντές/ Προϊστάμενοι/Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπεύθυνοι  Τομέων Ε.Κ., κατά τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α’ 136)
  2. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ στο πεδίο Α2 στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. όπου υπηρετούν δόκιμοι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής κατά την παρ. 5Α του άρθρου 232 του ν. 4823/2021
  3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. στο πεδίο Α2 στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. όπου υπηρετούν κατ’ αναπλήρωση Διευθυντές/ Προϊστάμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Ε’ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (Α’ 167)
  4. Περιοδικότητα αξιολόγησης δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Δείτε το έγγραφο


Συνεχής ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: