Ημερήσιο αρχείο: 15 Φεβρουαρίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στην Καστοριά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 19/2/2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υποστηρικτικό υλικό για την τεκμηρίωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου

Παρουσιάσεις από τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (Σ.Ε) καθώς και υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία που αφορά την τεκμηρίωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε όλους τους άξονες