Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υποστηρικτικό υλικό για την τεκμηρίωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου

Σας ενημερώνουμε πως έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις από τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (Σ.Ε) καθώς και υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία που αφορά την τεκμηρίωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε όλους τους άξονες. Δείτε το υλικό κάνοντας κλικ στις σχετικές εικόνες:

Τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων:

Τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων

Ενημέρωση Σ.Ε. Ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας:

Ενημέρωση Σ.Ε. Ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας


Συνεχής ενημέρωση για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: