Ημερήσιο αρχείο: 22 Φεβρουαρίου, 2024

Οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Η με αρ. πρωτ. 19148 /Δ6/22-2-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΠΖ46ΝΚΠΔ-ΝΒΠ) εγκύκλιος με οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες εξωτερικού από το σχολικό έτος 2024-2025

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 22-02-2024 μέχρι 08-03-2024 και ώρα Ελλάδας 14:00.

Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή σε διαδικτυακή ενημερωτική δράση (Visionary Workshop)

Η διαδικτυακή ενημερωτική δράση διοργανώνεται στις 29/02/2024 και ώρα 15:00 – 17:00 στο πλαίσιο του έργου “SYNAPSES – Establishing Teacher Education Networks and Communities of Practice on Teaching for Sustainability Citizenship”.