Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή σε διαδικτυακή ενημερωτική δράση (Visionary Workshop)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με θέματα αειφορίας ή/και ενεργού πολιτειότητας, σε διαδικτυακή ενημερωτική δράση (visionary workshop) που διοργανώνεται στις 29/02/2024 και ώρα 15:00 – 17:00, στο πλαίσιο του έργου “SYNAPSES – Establishing Teacher Education Networks and Communities of Practice on Teaching for Sustainability Citizenship”.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Πρόσκληση του ΙΕΠ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση έως και Δευτέρα 26-02-2024 και ώρα 13:00 και σε ότι αφορά στη διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες εκπ/κοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π., ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην Πρόσκληση σχετική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Έργο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://synapses-academies.eu.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση στον κόμβο του ΙΕΠ