Ημερήσιο αρχείο: 16 Φεβρουαρίου, 2024

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Νέο έγγραφο με διευκρινίσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα που αναφύονται όσον αφορά στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Νέα ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες (άρθρο 86 του ν. 4547/2018), για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν αίτηση, με βάση τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της ειδικής προκήρυξης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣΥΔ, από Παρασκευή 16 έως και Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024.