Ημερήσιο αρχείο: 13 Φεβρουαρίου, 2024

Προκήρυξη διαγωνισμού για τις Αστυνομικές Σχολές (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την 25η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00.

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Λιμενικού Σώματος

Η προθεσμία της υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Λιμενικού Σώματος με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, λήγει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024