Ημερήσιο αρχείο: 2 Φεβρουαρίου, 2024

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) το 2023-2024

Εγκύκλιος για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το 2023-2024. Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να αιτηθούν επισκέψεις σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α., ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε.