Γυμνάσιο Νυδριού

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κωδικός 3404010
Τύπος Γυμνάσιο
Διευθυντής Μήτσουρας Αθανάσιος
Μόρια 5
Περιοχή Μετάθεσης 3401 – Λευκάδας
Διεύθυνση Νυδρί Λευκάδας
ΤΚ 31084
Τηλέφωνο 1 26450 92231
Τηλέφωνο 2
FAX 26450 92231
e-mail mail@gym-nydriou.lef.sch.gr
Ιστοσελίδα http://gym-nydriou.lef.sch.gr/
Απόσταση 18km (περίπου 20 λεπτά)