Ημερήσιο αρχείο: 25 Απριλίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις υποβάλουν σχετική αίτηση, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσας ήτοι, από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024.

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Για το 2024-2025, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α, από τις 13 έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ απαιτούνται δύο (2) έτη διδακτικής υπηρεσίας και επιτυχής αξιολόγηση του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης.