Κατηγορία: Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Αναλυτικές οδηγίες και έγγραφα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Ομάδα Γ’ των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΙΕΠ «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία.

3η επιμορφωτική περίοδος μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων από 05/11/21 και ώρα 13:00 έως 19/11/21 και ώρα 13:00. Διάρκεια της 3ης Επιμορφωτικής Περιόδου: από 24/11/21 και ώρα 13:00 έως 20/01/22

Αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4676 τ.Β΄ (11-10-2021) δημοσιεύτηκε η απόφαση σχετικά με την «Αξιολόγηση μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και European School Radio. Ενημερωτικό Δελτίο

Το European School Radio βρίσκεται μεταξύ των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της νέας δράσης “Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων”

Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Aναθέσεις υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο για το 2021-2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3782 τ.Β΄ (13-8-2021) απόφαση σχετικά με τις αναθέσεις υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το 2021-2022

Δείτε την απόφαση με το Πρόγραμμα Σπουδών της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» όλων των τύπων σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2021-2022

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση