Κατηγορία: Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Αναλυτικές οδηγίες και έγγραφα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

7η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»

Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 28/2/2023 ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 16/3/2023 ώρα 13:00. Έναρξη 7ης Επιμορφωτικής Περιόδου από τη Δευτέρα 20/3/2023 και ώρα 13:00. Διάρκεια μέχρι και 29/5/2023.

Επικαιροποιημένες οδηγίες εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Γ’ Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Αρχείο του ΙΕΠ, με τις επικαιροποιημένες οδηγίες εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Γ’ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Ενημέρωση σχετικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Όσοι εκπαιδευτικοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενες επιμορφωτικές περιόδους και παρακολουθούν το πρόγραμμα δύνανται να το ολοκληρώσουν έως 16/2/2023 και να λάβουν τη βεβαίωση από 28/2/2023.

6η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»

Υποβολή αιτήσεων για την 6η επιμορφωτική περίοδο, στο μητρώο του ΙΕΠ, μέχρι και την Τρίτη 06-12-2022 ώρα 13:00. Έναρξη επιμορφωτικής περιόδου στις 10 Δεκεμβρίου 2022 και ολοκλήρωση την 30η Ιανουαρίου 2023.

Εγκύκλιος για την υλοποίηση δράσης για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων οι μαθητές φιλοτεχνούν με φυσικό ή ψηφιακό τρόπο, καλλιτεχνικό υλικό (π.χ. ζωγραφιές, ποιήματα, φωτογραφίες, κάρτες) με στόχο να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τους δασκάλους τους.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Αποτίμηση με συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τα Σχολεία

Το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η συμπλήρωσή του από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην 5η Επιμορφωτική Περίοδο για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Η 5η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων” ξεκινά την Παρασκευή 17-06-2022. Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 23-05-2022 ώρα 13:00 έως και την Τρίτη 14-06-2022 ώρα 13:00.

eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων

Εγγραφείτε στο μάθημα «eTwinning & Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» από τις 14 Μαρτίου 2022 έως 3 Απριλίου 2022

4η Επιμορφωτική Περίοδος για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Δηλώσεις συμμετοχής από τη Δευτέρα 07-02-2022 ώρα 13:00 έως και την Δευτέρα 28-02-2022 ώρα 13:00. Η πρόσβαση των εγγραφέντων θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 04-03-2022.

Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του Σ.Ε.Π. της Γ’ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Αρχείο με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Γ’ τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022.