Κατηγορία: Συντάξεις

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους. Εγκύκλιος με συμπληρωματικές οδηγίες

Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχετικά με την παρέλευση άπρακτου διμήνου μετά από αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους και παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.

Εγκύκλιος και αναλυτικές οδηγίες για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ για το 2023-2024

Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. κατά περίπτωση, από την Πέμπτη 1/2/2024 έως και τη Δευτέρα 12/2/2024.

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα, ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.

Ένας αναλυτικός οδηγός για τις συντάξεις εκπαιδευτικών

Ένας αναλυτικός οδηγός με όλες τις διαδικασίες για τις συντάξεις των εκπαιδευτικών, με νομοθεσία, έντυπα, δικαιολογητικά, και χρήσιμους συνδέσμους.

Εγκύκλιος για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΗΛΟ46ΜΤΛΚ-4Σ6) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Παρακαλούμε δείτε με ιδιαίτερη προσοχή τη συνημμένη εγκύκλιο και το ΦΕΚ με το άρθρο 46 του Νόμου 4777/2021. Προθεσμία υποβολής : από την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021