Κατηγορία: Συντάξεις

Υπενθύμιση έναρξης υποβολής αιτήσεων για συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών

Σας υπενθυμίζουμε ότι για το (τρέχον) σχολικό έτος 2021-2022 οι αιτήσεις για τη συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών, υποβάλλονται στις οικείες Δευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 1-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022.

Η εγκύκλιος για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών για το 2021-2022

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 1-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022.

Ένας αναλυτικός οδηγός για τις συντάξεις εκπαιδευτικών

Ένας αναλυτικός οδηγός με όλες τις διαδικασίες για τις συντάξεις των εκπαιδευτικών, με νομοθεσία, έντυπα, δικαιολογητικά, και χρήσιμους συνδέσμους.

Εγκύκλιος για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΗΛΟ46ΜΤΛΚ-4Σ6) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Παρακαλούμε δείτε με ιδιαίτερη προσοχή τη συνημμένη εγκύκλιο και το ΦΕΚ με το άρθρο 46 του Νόμου 4777/2021. Προθεσμία υποβολής : από την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021