Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Οι «Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών» των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αντικατέστησαν το θεσμό των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ο οποίος καταργήθηκε από το 2009. Η τελευταία απόφαση, σχετικά με τους Υπευθύνους ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. δημοσιεύτηκε στο άρθρο 20 του Ν. 4823/2021, (ΦΕΚ 136 τ.Α’ -3/8/2021).

Σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ, σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, καθώς και την οργάνωση δράσεων στις σχολικές μονάδες και τα ΕΚ της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας: Ρομποτής Σπυρίδων (ΠΕ 86)

Καραβέλα 11 (1ος όροφος), 31100, Λευκάδα

(+30) 26453 62223

mail@dide.lef.sch.gr


Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων