Κατηγορία: Μετατάξεις

3ος έκτακτος κύκλος κινητικότητας 2022 στον e-ΕΦΚΑ

3ος έκτακτος κύκλος κινητικότητας 2022 στον e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 91Σ146ΜΤΛ6-Η8Π) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4873/2021. Υποβολή αιτήσεων από 7/7/2022 μέχρι και 17/7/2022.

Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση ή μετάταξη στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Οι αποφάσεις για αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση ή μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022).

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως

Η πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ) για μετατάξεις εκπαιδευτικών προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως. Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 17/5/2022 έως 26/5/2022.

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΕΠ ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και ΚΕΔΑΣΥ

Οι αιτήσεις για μετάταξη πραγματοποιούνται από 17/5/2022 έως και 26/5/2022 σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται στην πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2)

2ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022

Νέα εγκύκλιος σχετικά με την έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.) στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021

Εγκύκλιος με τις θέσεις για μετάταξη ή απόσπαση (κινητικότητα Α’ κύκλου 2022). Υποβολή αιτήσεων

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 17η Απριλίου 2022. Οδηγίες για εκπαιδευτικούς.

Εγκύκλιος για την έναρξη του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022

Η ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/3-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας 2022.

Β’ Κύκλος Κινητικότητας έτους 2021. Εγκύκλιος με οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής

Η νέα εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΨΚΥ146ΜΤΛ6-Λ6Γ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τις αναλυτικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2021.

Θέσεις και αιτήσεις για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2021. Εγκύκλιος

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ50Α46ΜΤΛΗ-Ρ0Φ), οι αιτήσεις για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή για προσωρινή κάλυψη αναγκών, υποβάλλονται από τις 17 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021.

Εγκύκλιος και οδηγίες ΥΠ.ΕΣ. για μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 22α Ιουνίου 2021.