Κατηγορία: Μετατάξεις

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2023-2024

Αποφάσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατόπιν αίτησής τους, για το 2023-2024.

Νέα ενημέρωση σχετικά με την αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο

Συνεχίζουν να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο με αριθ.πρωτ. 54803/Ε2/17-05-2023 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπονται οι προπαρασκευαστικές πράξεις που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές.

ΦΕΚ 3685/2023. Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3685 τ.Β’ (6/6/2023) η απόφαση σχετικά με την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΔΙΕΚ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ. 

Υπηρεσιακές μεταβολές στην προεκλογική περίοδο. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές κατά την προεκλογική περίοδο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους για το 2023-2024

Η πρόσκληση αφορά μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 29-03-2023 έως και 11-04-2023.

Διευκρινίσεις για τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ σύμφωνα με το αρ. 289, του ν. 4957/2022

Διευκρινίσεις του Υπουργείου σχετικά με τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289, του ν.4957/2022.

Έγκριση και μη έγκριση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Β’ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Η με αρ. πρωτ. 7041/E2/15-2-2023 απόφαση, σχετικά με την έγκριση και μη έγκριση για μετάταξη ή απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμαις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Β’ Κύκλος 2022).

Έναρξη Α’ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τις διαδικασίες για την έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα, ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.

Οδηγίες για μετατάξεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016).