Κατηγορία: Μετατάξεις

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους για το 2024-2025

Οι προσκλήσεις αφορούν μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους, σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε Μουσικά Σχολεία και στη Σιβιτανίδειο. Υποβολή αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 22-04-2024 έως και 01-05-2024.

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης – απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης – απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και 15/04/2024.

Α’ κύκλος κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Εγκύκλιος

Η με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1289/οικ.1815/26-1-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΔ846ΜΤΛ6-ΥΕΨ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2023-2024

Αποφάσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατόπιν αίτησής τους, για το 2023-2024.

Νέα ενημέρωση σχετικά με την αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο

Συνεχίζουν να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο με αριθ.πρωτ. 54803/Ε2/17-05-2023 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπονται οι προπαρασκευαστικές πράξεις που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές.

ΦΕΚ 3685/2023. Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3685 τ.Β’ (6/6/2023) η απόφαση σχετικά με την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΔΙΕΚ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ. 

Υπηρεσιακές μεταβολές στην προεκλογική περίοδο. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές κατά την προεκλογική περίοδο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους για το 2023-2024

Η πρόσκληση αφορά μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 29-03-2023 έως και 11-04-2023.

Διευκρινίσεις για τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ σύμφωνα με το αρ. 289, του ν. 4957/2022

Διευκρινίσεις του Υπουργείου σχετικά με τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289, του ν.4957/2022.

Έγκριση και μη έγκριση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Β’ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Η με αρ. πρωτ. 7041/E2/15-2-2023 απόφαση, σχετικά με την έγκριση και μη έγκριση για μετάταξη ή απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμαις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Β’ Κύκλος 2022).