Έγκριση και μη έγκριση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Β’ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Η με αρ. πρωτ. 7041/E2/15-2-2023 απόφαση του τμήματος Β’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την έγκριση και μη έγκριση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Β’ Κύκλος Κινητικότητας 2022)

Δείτε το έγγραφο με τους πίνακες με τα ονόματα