Κατηγορία: Πανελλαδικές

Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

 

Η Φ.251/34343/Α5/3-4-2024 (ΑΔΑ: 6Ν7546ΝΚΠΔ-ΑΗΩ) και Φ.152/35250/Α5/5-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΙ3Β46ΝΚΠΔ-1ΩΧ) εγκύκλιοι με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2024.
Δείτε τις εδώ

Σημαντικές εγκύκλιοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το 2024. Παρουσιολόγια, Κατανομή Υποψηφίων, Δελτίο εξεταζομένου. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

Αναλυτικές Οδηγίες για τα ΓΕΛ
Αναλυτικές Οδηγίες για τα ΕΠΑΛ

Η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 υπουργική απόφαση στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024.
Δείτε την απόφαση

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την υπ’ αριθμ. Φ.252/14356/A5/9-02-2024 εγκύκλιο (ΑΔΑ:6ΤΠΚ46ΝΚΠΔ-ΥΨ7), με διευκρινίσεις αναφορικά με την εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» οι οποίες βασίστηκαν στην εισήγηση της Διατμηματικής Επιτροπής Έργου (Δ.Ε.Ε.) για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/63402/A5/07-06-2023 (ΦΕΚ 3799 Β’) υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 383 του ν.4957/2022 (Α’ 141).

Δείτε την Εγκύκλιο

Με την παρούσα εγκύκλιο περιγράφονται με σύντομο τρόπο τις βασικές πτυχές της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των εξεταζόμενων υποψηφίων και επισημαίνονται ορισμένα σημεία της, προκειμένου να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της εξέτασης.
Η εγκύκλιος για τα ΓΕΛ
Η εγκύκλιος για τα ΕΠΑΛ
Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024

Οι πίνακες με τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» για το 2024. Περισσότερα εδώ

Τελευταία Νέα:

Έναρξη Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων στις 18 Ιουνίου 2024 με το ειδικό μάθημα των Αγγλικών

Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 ξεκινούν, με το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2024 για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Σημαντικές ενέργειες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ενημέρωση του ΠΣ myschool μέχρι 28 Ιουνίου 2024

Εγκύκλιοι με οδηγίες για ενέργειες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος myschool από τις σχολικές μονάδες ΓΕΛ (τελική επίδοση, απολυτήρια) και ΕΠΑΛ (τελική επίδοση, απολυτήρια, πτυχία) μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

ΦΕΚ 3163/2024. Αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Ο αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025.

Εγκύκλιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

Νομικό πλαίσιο, εξεταστικά κέντρα, εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

ΦΕΚ 3062/2024. Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι τριάντα (30) συνολικά προτιμήσεις Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικοτήτων κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2024.

Λειτουργία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Κατά την περίοδο διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων υποψήφιων ΓΕΛ 2024 οι υπηρεσίες της ΔΔΕ Λευκάδας θα δέχονται κοινό μόνο μετά τις 13:00. Μέχρι αυτή την ώρα, τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας είναι δεσμευμένα για τις ανάγκες των εξετάσεων.

Η εγκύκλιος για την οργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2024 στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

ΦΕΚ 3022/2024. Συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το ΦΕΚ 3022 τ.Β’ (28-5-2024), νέα τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/139828/Α5/6-12-2023 υπουργικής απόφασης με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.). Οι αλλαγές αφορούν τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Πανελλαδικές 2024. Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες και τις επιτροπές εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς – κηδεμόνες – επιτρόπους των μαθητών και των μαθητριών.