Κατηγορία: Πανελλαδικές

Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

  • Για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ, δείτε εδώ
  • Για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ, δείτε εδώ

Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ’ τάξης που εξετάζονται πανελλαδικά μέσω Myschool. Οι εγκύκλιοι για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το Πρόγραμμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς επίσης και για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, για το 2023. Δείτε το εδώ

Οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2023. Δείτε την απόφαση

Συντελεστές βαρύτητας εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια με τις Πανελλαδικές 2023. Η απόφαση

Οι Βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022. Δείτε τους πίνακες

Για τα ΔΙΕΚ δείτε εδώ

  • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2022-2023
  • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023

Προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Αναρτήθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023. Υποβολή δικαιολογητικών στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα μέχρι την Παρασκευή 17/2/2023 και ώρα 15:00.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές του Λιμενικού, υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική εφαρμογή από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη.

Αριθμός εισαγομένων στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με τις Πανελλαδικές 2023

Το ΦΕΚ 312 τ.Β’ (25/1/2023) με την απόφαση καθορισμού αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το 2023 – 2024, με πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

Αριθμός εισαγομένων στις σχολές του Λιμενικού με τις Πανελλαδικές 2023

Το ΦΕΚ 294 τ.Β’ (24/1/2023) με τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων στις Σχολές του Λιμενικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023. Οδηγίες για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Αιτήσεις και δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων. Τροποποιητική απόφαση για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Φ.251.4838.Α (17/01/2023), τροποποιητική απόφαση σχετικά με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων από το 2023 και εφεξής.

Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τον καθορισμό οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η τροποποιητική απόφαση Φ.251/ 4838 /Α5/17-01-2023 σχετικά με τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, που αφορά στην υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και τον καθορισμό θέσεων εισαγωγής.

Εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023

Εγκύκλιος σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023.

Πανελλαδικές 2023. Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τροποποιητική απόφαση

Η Φ.251/160199/A5/23-12-2022 ΥΑ με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β’ 897) ΥΑ σχετικά με την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πανελλαδικές 2023. Τροποποιητική απόφαση για την εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού στο ΦΕΚ 6256/2022

Το ΦΕΚ 6256/2022 με την 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.