Κατηγορία: Πανελλαδικές

Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 υπουργική απόφαση στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024.
Δείτε την απόφαση

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την υπ’ αριθμ. Φ.252/14356/A5/9-02-2024 εγκύκλιο (ΑΔΑ:6ΤΠΚ46ΝΚΠΔ-ΥΨ7), με διευκρινίσεις αναφορικά με την εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» οι οποίες βασίστηκαν στην εισήγηση της Διατμηματικής Επιτροπής Έργου (Δ.Ε.Ε.) για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/63402/A5/07-06-2023 (ΦΕΚ 3799 Β’) υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 383 του ν.4957/2022 (Α’ 141).

Δείτε την Εγκύκλιο

Σύμφωνα με την προκήρυξη αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.
Δείτε περισσότερα εδώ

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν πλήρως ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή, από 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη, έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη.
Περισσότερα εδώ

Όσοι/ες έχουν τα προσόντα του αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, οφείλουν, αφενός να συμμετάσχουν στην διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τον ν. 4186/2023 και να δηλώσουν προτίμηση για τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην καθορισθείσα από αυτό προθεσμία και αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, από τη δημοσίευση την παρούσας μέχρι την ώρα 15.00 της 25-02-2024 την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας.

Δείτε την Προκήρυξη

Τελευταία Νέα:

Προκήρυξη διαγωνισμού για τις Αστυνομικές Σχολές (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την 25η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00.

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Λιμενικού Σώματος

Η προθεσμία της υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Λιμενικού Σώματος με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, λήγει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης για εισαγωγή υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης – Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

ΦΕΚ 932/2024. Αριθμός εισαγομένων στις Αστυνομικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Ο αριθμός εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024

Χρονοδιάγραμμα και συντονιστικές οδηγίες ως προς την Διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων Υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές

Συντονιστικές οδηγίες για την Διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων Υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024. Χρονοδιάγραμμα και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λιμενικού υποβάλουν πλήρως ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική εφαρμογή, από Πέμπτη 01/02/2024 μέχρι και Τετάρτη 14/02/2024.

Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024. Οδηγίες για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Σύμφωνα με την προκήρυξη αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00

Υπενθύμιση για την Αίτηση Δήλωση μαθητών/τριών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους/τις υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 2024.

Υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να αποστείλουν αίτηση με δικαιολογητικά από 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και 31 Ιανουαρίου 2024.