Κατηγορία: Μετατάξεις

Οδηγίες για μετατάξεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016).

Β’ Κύκλος Κινητικότητας. Δημοσιοποίηση κενών θέσεων και αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη η απόσπαση

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής, μπορεί να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, από τις 5 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2022 (δόθηκε παράταση).

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Εγκύκλιος για τον Β’ κύκλο κινητικότητας έτους 2022

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ) ο Β’ κύκλος κινητικότητας 2022 εκκινεί για όλους τους φορείς με την υποβολή αιτημάτων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2022

3ος έκτακτος κύκλος κινητικότητας 2022 στον e-ΕΦΚΑ

3ος έκτακτος κύκλος κινητικότητας 2022 στον e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 91Σ146ΜΤΛ6-Η8Π) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4873/2021. Υποβολή αιτήσεων από 7/7/2022 μέχρι και 17/7/2022.

Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση ή μετάταξη στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Οι αποφάσεις για αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση ή μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022).

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως

Η πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ) για μετατάξεις εκπαιδευτικών προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως. Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 17/5/2022 έως 26/5/2022.

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΕΠ ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και ΚΕΔΑΣΥ

Οι αιτήσεις για μετάταξη πραγματοποιούνται από 17/5/2022 έως και 26/5/2022 σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται στην πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2)

2ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022

Νέα εγκύκλιος σχετικά με την έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.) στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021

Εγκύκλιος με τις θέσεις για μετάταξη ή απόσπαση (κινητικότητα Α’ κύκλου 2022). Υποβολή αιτήσεων

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 17η Απριλίου 2022. Οδηγίες για εκπαιδευτικούς.

Εγκύκλιος για την έναρξη του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022

Η ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/3-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας 2022.