Κατηγορία: Μετατάξεις

Έναρξη Α’ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών με τις διαδικασίες για την έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα, ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.

Οδηγίες για μετατάξεις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016).

Β’ Κύκλος Κινητικότητας. Δημοσιοποίηση κενών θέσεων και αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη η απόσπαση

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής, μπορεί να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, από τις 5 έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2022 (δόθηκε παράταση).

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Εγκύκλιος για τον Β’ κύκλο κινητικότητας έτους 2022

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΧΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨΞ) ο Β’ κύκλος κινητικότητας 2022 εκκινεί για όλους τους φορείς με την υποβολή αιτημάτων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2022

3ος έκτακτος κύκλος κινητικότητας 2022 στον e-ΕΦΚΑ

3ος έκτακτος κύκλος κινητικότητας 2022 στον e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 91Σ146ΜΤΛ6-Η8Π) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4873/2021. Υποβολή αιτήσεων από 7/7/2022 μέχρι και 17/7/2022.

Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση ή μετάταξη στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Οι αποφάσεις για αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση ή μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022).

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως

Η πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ) για μετατάξεις εκπαιδευτικών προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως. Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 17/5/2022 έως 26/5/2022.

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΕΠ ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και ΚΕΔΑΣΥ

Οι αιτήσεις για μετάταξη πραγματοποιούνται από 17/5/2022 έως και 26/5/2022 σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται στην πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2)

2ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022

Νέα εγκύκλιος σχετικά με την έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.) στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021