Κατηγορία: Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΦΕΚ 6598/2023. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ για το 2023-2024

Αφορά τα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ και των Π.ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

ΦΕΚ 6597/2023. Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 2023-2024

Το ΦΕΚ 6597 τ.Β’ (21.11.2023) με την απόφαση σχετικά με τη διαδικασία αμοιβής, κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών των Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, σε εργασιακό χώρο.

ΦΕΚ 6484/2023. Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα Επαγγελματικά Λύκεια για τα σχολικά έτη 2023-2024 έως και 2026-2027

Το ΦΕΚ 6484 τ.Β’ (15.11.2023) σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

ΦΕΚ 6475/2023. Σχολικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων για το 2023-2024

Το ΦΕΚ 6475 (13/11/2023) με τον καθορισμό των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων για το 2023-2024.

Επισκέψεις μαθητών/τριών Γ’ Γυμνασίου, Α’ ΓΕΛ και Α’ ΕΠΑΛ σε σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ, Π.ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα για το 2023-2024

Στόχος, η αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, καθώς και των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ότι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2023-2024

Οι Διευθυντές/ντριες σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων καλούνται να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζομένων μαθημάτων, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

1η ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ (ν. 4547/2018) για το 2023-2024

Αιτήσεις μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

Τράπεζα Θεμάτων 2023-2024. Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ

Το ΦΕΚ 6069 τ.Β’ (19-10-2023) με τον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα «Λογιστικές Εφαρμογές» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠAΛ

Το λογιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει βελτιωμένη έκδοση παλαιότερου λογισμικού και συνοδεύεται από λογιστικό παιχνίδι (Game_Accounting) καθώς και από Ασκήσεις στις Λογιστικές Εφαρμογές και σημειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό.

Διευκρινίσεις σχετικά με υποβληθέντα ερωτήματα από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το με αρ.πρωτ. Φ13α/116951/Δ4/18-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ με την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών σε υποβληθέντα ερωτήματα για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.