Κατηγορία: Επαγγελματική Εκπαίδευση

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ. για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2024-2025

Το ΦΕΚ 2141 τ.Β’ 7/4/2024, με τον καθορισμό των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2024 – 2025

ΦΕΚ 927/2024. Αξιολόγηση του έργου Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)

Το ΦΕΚ 927 τ.Β’ (7/2/2024) σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Νόμος 5082/2024. ΦΕΚ 9 τ.Α’. Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9 τ.Α’ (19-1-2024) ο νόμος 5082 με θέμα: «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024. Αναπλήρωση ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν, εξ αποστάσεως με σύγχρονη διδασκαλία.

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

2η ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ (ν. 4547/2018) για το 2023-2024

Αιτήσεις μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), από την Παρασκευή 15 έως και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

ΦΕΚ 6598/2023. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ για το 2023-2024

Αφορά τα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑΛ και των Π.ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

ΦΕΚ 6597/2023. Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 2023-2024

Το ΦΕΚ 6597 τ.Β’ (21.11.2023) με την απόφαση σχετικά με τη διαδικασία αμοιβής, κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών των Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, σε εργασιακό χώρο.

ΦΕΚ 6484/2023. Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα Επαγγελματικά Λύκεια για τα σχολικά έτη 2023-2024 έως και 2026-2027

Το ΦΕΚ 6484 τ.Β’ (15.11.2023) σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

ΦΕΚ 6475/2023. Σχολικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων για το 2023-2024

Το ΦΕΚ 6475 (13/11/2023) με τον καθορισμό των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων για το 2023-2024.