Κατηγορία: Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΦΕΚ 3731/2024. Τομείς και Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ – Π.ΕΠΑΛ) για το 2024-2025

Το ΦΕΚ 3731 τ.Β’ (28-06-2024) με την Φ20/71341/Δ4/26-06-2024 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ- Π.ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2024-2025».

Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ Φάση υποβολής ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) για το 2024-2025

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την Α’ φάση υποβολής των ηλεκτρονικών εγγραφών σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2024-2025.

ΦΕΚ 3062/2024. Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι τριάντα (30) συνολικά προτιμήσεις Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικοτήτων κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2024.

Προγραμματισμός εξετάσεων των ΕΠΑΛ. και Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες και χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/τριών των Ημερήσιων και Εσπερινών Ε.ΠΑ.Λ και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ 1ης περιόδου 2024

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ, επισυνάπτοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι και τις 08/05/2024.

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ. για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2024-2025

Το ΦΕΚ 2141 τ.Β’ 7/4/2024, με τον καθορισμό των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2024 – 2025

ΦΕΚ 927/2024. Αξιολόγηση του έργου Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)

Το ΦΕΚ 927 τ.Β’ (7/2/2024) σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Νόμος 5082/2024. ΦΕΚ 9 τ.Α’. Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9 τ.Α’ (19-1-2024) ο νόμος 5082 με θέμα: «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024. Αναπλήρωση ωρών που δεν πραγματοποιήθηκαν, εξ αποστάσεως με σύγχρονη διδασκαλία.

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.