Νόμος 5082/2024. ΦΕΚ 9 τ.Α’. Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9 τ.Α’ (19-1-2024) ο νόμος 5082 με θέμα: «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με όλες τις νέες ρυθμίσεις και αλλαγές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση