Κατηγορία: Επιμορφώσεις

Συνεχής ενημέρωση για όλες τις επιμορφωτικές δράσεις

Σεμινάριο «Κβαντική Υπολογιστική και Πληροφορία στη Μέση Εκπαίδευση»

Το εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας 36 ωρών, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ86 και πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα περίπου δώδεκα (12) εβδομάδων, από 4/2/2023 μέχρι 22/4/2023.

Έναρξη Β’ Φάσης Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Οι εκπαιδευτικοί που δεν κληρώθηκαν ή δεν υπέβαλαν αίτηση, μπορούν μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 στις 5:00 μ.μ., να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα προγράμματα και να επικαιροποιήσουν ή υποβάλλουν νέα αίτηση.

Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του μητρώου του Ι.Ε.Π. μέχρι και τη Δευτέρα 13/2/2022 και ώρα 15:00. (Δόθηκε παράταση).

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2023

Παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης του ΙΕΠ.

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Η προθεσμία για την Α’ φάση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 23/01/2023, στις 5:00 το απόγευμα

Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης του ΙΕΠ για το 2022-2023

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου και τη σχετική Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. έως και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την «Εισαγωγική Επιμόρφωση» Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Αιτήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ, μέσω του μητρώου του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

8ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning

Το Συνέδριο με θέμα: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί στις 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου 2023, διαδικτυακά.

Προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2023

Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και να ολοκληρωθούν στα τέλη Ιουνίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν εντός του Ιανουαρίου 2023 να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», για εκπαιδευτικούς ΠΕ07

Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών Γερμανικής (ΠΕ 07) στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα των ΙΕΠ και Goethe – Institut Athen, με τίτλο «Η χρήση του Portfolio στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»